List do Efezjan 5, 15-21

15 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
16 Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.
17 Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
18 I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
19 Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,
20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
21 Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.