Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Zbór w Tarnowie
ul. Nowy Świat 46
33-100 Tarnów
Pastor: Ireneusz Skoczeń
tel. +48 14 627 27 11
email: nereusz@poczta.fm

strona Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
www.baptysci.pl