Akty prawne

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Treść ustawy w formacie pdf: ustawa.pdf

Pozostałe dokumenty dot. Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dostępne na stronie:
baptysci.pl