USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe dokumenty dot. Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dostępne na stronie:
baptysci.pl