Kościół Chrześcijan Baptystów

Zbór w Tarnowie

Cytat dnia

List do Kolosan 1, 9-14

9 Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, 10 Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, 11 Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością 12 Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, 13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, 14 W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

Najnowsze wpisy

Kryzys małżeński?

W dzisiejszym programie pastor Marek Głodek spróbuje odpowiedzieć na takie pytania jak: Czym charakteryzuje się chrześcijańskie małżeństwo? Z perspektywy duszpasterskiej z jakimi problemami najczęściej borykają się małżonkowie? Gdzie szukać rozwiązań…

Czytaj więcej »
Baptyści TV

Kim jesteśmy

Chociaż pory roku zmieniają się,
Boża miłość pozostaje niezmienna…

Tarnowska wspólnota baptystyczna.
Pełne ciepła miejsce, gdzie możesz wzrastać.
Bez względu na porę…

Podobnie jak pory roku zmieniają się za oknem, tak samo wkraczamy w różne pory w naszym życiu;
każda następna jest inna od poprzedniej.

Wiara w Boga, niezależnie od tego czy jest to wiosna, lato, jesień, czy zima Twego życia, jest podstawą silnej i pełnej wsparcia więzi we wspólnocie Kościoła.

Jesteśmy wspólnotą, która pragnie wywyższać Boga, poznawać Go i wzrastać czyniąc to, co jest Mu miłe.

Staramy się być środowiskiem, w którym znajdziesz zachętę podczas życiowych burz, chcemy być miejscem, gdzie możesz dzielić się błogosławieństwem, którego doświadczasz od Boga, miejscem gdzie znajdziesz nowych przyjaciół.

Mamy nadzieję poznać Cię lepiej.
Pozostawiamy dla Ciebie otwarte drzwi.

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. /Księga Koheleta 3,1/

Gdzie jesteśmy

Mapa dojazdowa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowie