List do Filipian 1, 9-11

9 I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie
10 Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,
11 Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.