Psalm 21, 2-8

2 Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!

3 Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.

4 Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.

5 Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.

6 Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.

7 Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.

8 Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się…