Psalm 121

1 Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?

2 Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

3 Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

4 Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.

5 Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

6 Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.

7 Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.

8 Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.