Efezjan 3, 1-13

1 Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan –
2 Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,
3 Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.
4 Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,
5 Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,
6 Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,
7 Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie.
8 Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe
9 I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,
10 Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
11 Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
12 W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
13 Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.