Służba młodych

Uwolniony od grzechu, posłuszny Bogu, odpowiedzialny za głoszenie Jego Słowa, chcę Go poznawać, upodabniać się do Niego,
bo żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus.

…wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu…
Rz 6:22 (EIB)

Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
Flp 3:10

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.Żyję już nie ja — żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie.
Ga 2:20

Oto jak nas traktować: Jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga.
1Kor 4:1