Uwolniony od grzechu, posłuszny Bogu, odpowiedzialny za głoszenie Jego Słowa, chcę Go poznawać, upodabniać się do Niego,
bo żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus.


…wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu…
Rz 6:22 (EIB)

Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
Flp 3:10

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.Żyję już nie ja — żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie.
Ga 2:20

Oto jak nas traktować: Jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga.
1Kor 4:1